Krátký smýkaný oblouk

13.11.2020

Krátký smýkaný oblouk

 • 20.9.2016

Účel oblouku:

 • točení a vedení obou lyží v paralelním postavení a držení základního sjezdového postoje

 • posunutí lyžařských dovedností na vyšší úroveň

 • regulace rychlosti jízdy ve zhoršených terénních podmínkách (neupravený terén, hluboký sníh, přelidněná sjezdovka)

 • dynamika pohybu

Terén:

 • středně strmý svah

Popis:

Krátký smýkaný oblouk je při výuce lyžování dalším důležitým krokem k zdokonalení lyžaře. Umožní rozšíření lyžařských dovedností směrem k dynamičtějšímu pojetí jízdy, ale také zvládnutí vícero různorodého terénu.

Oblouk zahajujeme po spádnici, šíři lyží udržujeme v šířce pánve a oblouk je v průběhu celé své fáze smýkaný. Obě lyže jsou neustále v kontaktu se sněhem.

Oblouk může lehce měnit svou podobu vzhledem ke sklonu svahu a náročnosti terénu. S přibývající jistotou v provedení oblouku zvyšujeme rychlost jízdy a tím i dynamičnost provedení.

Fáze provedení: oblouk zahajujeme po spádnici, dochází zde k rytmickému přehranění - aktivním pohybem těžiště dolů a kolen dopředu a dovnitř tvořeného oblouku, které vede k jízdě neustále blízko spádnice. Nohy "kmitají" pod klidným trupem. Ramena směřují neustále dolů ze svahu. Těžiště těla se nachází ve střední pozici nad lyžemi, toto nám umožňuje vyvinout krátký, ale výrazně silný tlak do vnější lyže. Důležité je zde zapíchnutí hole, které nám pomáhá udržet rytmus a rovnováhu v oblouku.

Nejčastější chyby:

 • záklon lyžaře neboli těžiště posazené příliš vzadu

 • nedostatečné zatížení vnější lyže

 • nesprávná synchronizace práce dolních a horních končetin

 • přizvedávání vnitřní lyže

 • příliš úzká, nebo široká stopa