Oblouk s přeskokem

16.11.2020

Oblouk s přeskokem

 • 23.9.2016

Účel oblouku:

 • točení a vedení obou lyží v paralelním postavení a držení základního sjezdového postoje

 • posunutí lyžařských dovedností na vysokou úroveň

 • rychlá změna směru jízdy v těžkém terénu a zhoršených podmínkách (neupravený terén, hluboký sníh)

 • výrazná dynamika pohybu

Terén:

 • strmý svah

Popis:

Pro oblouky s přeskokem je charakteristická, rytmická a výrazně dynamická jízda - stejně tak jako pro krátké smýkané oblouky, ale rozsahy pohybu jsou zde díky sklonu svahu větší. Výrazné zahranění, dynamický odraz z hran a aktivní přizvednutí patek lyží nám pomáhá na strmých svazích a v těžkých terénních podmínkách k natočení lyží do oblouku a rychlé změně směru jízdy.

Oblouk zahajujeme šikmo svahem, šíři lyží udržujeme v šířce pánve a oblouk je v průběhu celé své fáze smýkaný.

Oblouky můžeme vést od krátkých až po dlouhé, a to vzhledem ke sklonu svahu a náročnosti terénu.

Fáze provedení: během oblouku snižujeme těžiště, čímž zvyšujeme tlak na lyže. Na konci oblouku při jízdě šikmo svahem dochází k současnému zahranění obou lyží, kdy také zapichujeme hůl a ta nám dává impuls k vertikálnímu pohybu směrem nahoru - dochází k výraznému odlehčení, natočení lyží a přeskoku. Tímto aktivním natočením lyží ke spádnici dojde k přehranění a následně k dokončení oblouku. Vše provádíme v základním sjezdovém postoji.

Nejčastější chyby:

 • záklon lyžaře neboli těžiště posazené příliš vzadu

 • nedostatečně dynamické přehranění lyží v oblouku

 • nesprávná synchronizace práce dolních a horních končetin

 • příliš úzká, nebo široká stopa

 • nesprávně zvolený terén pro nácvik