Oblouky v pluhu

22.11.2020

Účel oblouku/cvičení:

 • pochopení základních principů zatáčení a vedení lyže

 • nácvik a držení základního lyžařského postoje

 • regulace rychlosti jízdy

 • přenášení hmotnosti těla z lyže na lyži

 • vertikální pohyb

 • postavení lyže na hranu

Terén:

 • mírně strmý svah

Popis:

Oblouky v pluhu jsou jedním ze základních prvků při výuce lyžování. Při správném provedení nám umožní pochopit, jak vlastně lyže fungují, jak zatáčejí a proč, a také nám umožňují regulovat rychlost jízdy.

Oblouky provádíme v tak pomalé rychlosti - kdy jsme schopni vnímat všechny naše pohyby, nebo pokyny instruktora jedoucího vedle nás nebo před námi.

Fáze provedení: zahájení oblouku provádíme šikmo svahem (po vrstevnici). Lyže máme postavené v pluhovém postavení - špičky lyží držíme blízko u sebe a patky naopak ve větší vzdálenosti od sebe - tvar lyží při pohledu na lyžaře zepředu připomíná "šipku". Takto postavené lyže držíme po celou dobu jízdy.

Oblouk zahajujeme postupným zatížením budoucí vnější lyže (spodní), postavením této lyže na vnitřní hranu a plynulým pohybem těžiště dolů a kolene dopředu a dovnitř tvořeného oblouku. Vnitřní lyže (horní) je odlehčená.

Přechod do dalšího oblouku provedeme po průjezdu ze spádnice do vrstevnice, kdy plynulým pohybem odlehčíme zatížení vnější lyže a postupně zatěžujeme lyží vnitřní, která se nám v přechodové fázi natáčí do následujícího oblouku a stává se lyží vnější.

Nejčastější chyby:

 • vysoká rychlost lyžaře

 • nevhodně zvolený terén k nácviku

 • sjíždění lyží k sobě (nedokonalé držení pluhového postavení)

 • přizvedávání vnitřní lyže