Oblouky z přívratu vyšší lyže

21.11.2020

Účel oblouku:

 • regulace rychlosti jízdy

 • přenášení hmotnosti těla z lyže na lyži

 • vertikální pohyb

 • postavení lyže na hranu

 • přechodová fáze směrem k paralelním obloukům

Terén:

 • mírný až středně strmý svah

Popis:

Oblouky z přívratu vyšší lyži slouží jako přechodová fáze ve výuce směrem k paralelnímu oblouku. Také nám umožňují zvládnutí náročnějších sněhových a terénních podmínek. Přívrat nám usnadní přechod lyží přes spádnici a zároveň dokážeme regulovat rychlost jízdy. Oblouky se běžně využívají za obtížných sněhových podmínek, špatné viditelností, při jízdě se zátěží, ale také např. při svozu raněného.

Fáze I. - zahajujeme šikmo svahem, kdy vysouváme patku vyšší lyže do přívratu a zároveň plynule provádíme mírný vertikální pohyb směrem nahoru. Lyže se díky odlehčení narotují do následujícího oblouku (do spádnice).

Fáze II. - následně začínáme přenášet váhu na lyži vysunutou do přívratu (na budoucí vnější lyži), postavením této lyže na vnitřní hranu a plynulým pohybem těžiště dolů a kolene dopředu a dovnitř tvořeného oblouku.

Fáze III. - po projetí spádnice přisuneme odlehčenou vnitřní lyži k lyži vnější do paralelního postavení. Toto se děje za stálého snižování těžiště těla (vertikální pohyb směrem dolů) až do nejnižší polohy.

Fáze IV. - zahájíme zdvih těžiště, lyže po odlehčení přestanou zatáčet a zahajujeme následující oblouk opětovným vysunutím vnitřní lyže do přívratu.

Nejčastější chyby:

 • záklon lyžaře neboli těžiště posazené příliš vzadu

 • nesprávná synchronizace dolních končetin v průběhu oblouku

 • nedostatečné zatížení lyže v přívratu

 • brzké sjíždění lyží do paralelního postavení

 • příliš široké nebo úzké provedení přívratu